Giới thiệu

Chào mừng bạn đang truy cập vào website kitudep.net. Một trong những chuyên trang kí tự đặc biệt đẹp nhất hiện nay.

Đây là phiên bản đầu tiên của website kitudep.net sử dụng phiên bản WordPress mới nhất 5.7.2 trên hệ thống hosting việt nam từ INET.

Website là ứng dụng trực tuyến chuyên về tạo kí tự đẹp, tạo tên kí tự game, những kí tự đặc biệt trong không hiển thị mặc định trên máy tính theo tiêu chuẩn UNICODE.

Ngày thành lập: 12/07/2021

Mã nguồn: WordPress

Hosting: INET

Điều khoản sử dụng: Điều khoản sử dụng